Chính sách bảo hành – đổi trả

​I. Bảo hành: 

Theo đúng quy định và điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.